Công văn thương mại là gì?
7.0 trên 10 được 7 bình chọn

Công văn thương mại là gì?


Công văn thương mại: có giá trị từ 90-180 ngày kể từ ngày nhập cảnh, được cấp cho người nước ngoài đến kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư. 

Công văn thương mại hay còn gọi là công văn xin visa vào Việt Nam với mục đích thương mại bao gồm: 

  • Visa lao động ký hiệu LĐ, 
  • Visa làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam ký hiệu DN 
  • Visa cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ký hiệu ĐT.

Công văn thương mại: có giá trị từ 90-180 ngày kể từ ngày nhập cảnh, được cấp cho người nước ngoài đến kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư. Người nước ngoài có công văn thương mại được quyền xuất nhập cảnh một hoặc nhiều lần qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lí do chính đáng.

  • Công văn thương mại 1 tháng 1 lần (1T1L) là văn bản (VB) đồng ý cho phép nhập cảnh của Cục QL.XNC, Bộ Công An VN, đồng ý cho 1 cá nhân/1 tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích thương mại, theo các cửa khẩu Quốc tế hoặc lấy visa tại ĐSQ Việt Nam tại nước ngoài. 
  • Công văn thương mại 3 tháng 1 lần có thời hạn là 90 ngày, cụ thể trong 90 ngày đó, người nước ngoài sẽ chỉ được nhập cảnh vào VN chỉ 1 lần duy nhất kể từ khi làm thủ tục đóng dấu nhập cảnh tại sân bay hoặc tại cửa khẩu đường bộ.